طبق قانون تجارت ایران اسناد تجارتی عبارت هستند از:

1- برات  2- سفته  3- چک

در بعضی از کشورها سند دیگری هم وجود دارد که دارانت نام دارد. اسناد تجارتی برای کسانی که به امر تجارت اشتغال دارند، بیشتر از پول ارزش دارد، زیرا علاوه بر این که همان کار پول را بین تجار انجام میدهد ، از انتقال وجه جلوگیری میکند و خود وسیله ای برای کسب اعتبار در بازار است.

منبع : تگنما |اسناد تجارتی
برچسب ها : تجارتی ,اسناد ,اسناد تجارتی